Företagspresentation

Polymer Engineering Svenska AB [PESAB] drivs av Peter Bjellheim som arbetat med formfyllnadssimuleringar i snart 30 år och med Moldex3D sedan 2009.

Peter Bjellheim

PESAB jobbar tillsammans med CoreTech System Co., Ltd (www.moldex3d.com) med marknadsföring, support och utbildning på Moldex3D.

Moldex3D är en komplett programvara för formfyllnadssimulering. Vi erbjuder Moldex3D till alla företag som har med formsprutad plast att göra. Det vill säga till designande företag, till verktygskonstruktörer samt till företag som jobbar med produktion (formsprutning).

Moldex3D använder ”full 3D”, vilket betyder att man direkt kan använda sin CAD-modell. Med ”full 3D” erhålls noggranna resultat tack vara att alla påverkande faktorer kan tas med i beräkningen.

Vi erbjuder följande Programpaket;

Design Basic är ett ”Startpaket” som innehåller Fill (”only”) samt Interfacet Studio för modellering, meshgenerering och resultattolkning. Man kan komplettera med Fiber för att dessutom få Fiberorienteringen.

eDesign är en komplett programvara för 3D beräkningar av Fill [fyllnadsfasen], Pack [eftertrycksfasen], Cool [temperering av verktyget] och Warp [skevningsberäkningar]. Dessutom ingår MCM [Multi Component Molding] vilket innebär att man dessutom kan simulera 2K, Part inserts, Mold inserts och 2K)].

eDesign mesh

Moldex3D Professional använder ett helt annat beräkningsnät, Boundary Layer Mesh [BLM];

BLM mesh

För eDesign rekommenderas Stl-filer. För BLM rekommenderas Step-filer eller ”native formats” som Parasolid. Se under ”New Interface Studio” för mer information om hur man använder programvaran.

Fördelen med BLM, relativt eDesign, är att man (normalt sett) får färre beräkningselement och, och i och med det, kortare beräkningstid. Trots det erhålls (normalt sett) noggrannare resultat. BLM, med de tätare lagren av prisma-element nära skinnet, i skjuvsonen, innebär att man fångar fenomen som har med strömning att göra på ett mycket bra sätt.

Fördelen med eDesign är att den är robust och lätt att använda. I första hand för att eDesign ställer mycket små krav på CAD-underlaget. BLM ställer högre krav på CAD-underlaget, eftersom beräkningsnätet måste upp över en viss lägsta kvalitet för att accepteras. Med en bra CAD-modell är det lika enkelt att använda BLM som eDesign.

Advanced är ”det samma” som Professional men med fler samtidiga simuleringar. Professional innehåller EN Fill, EN Pack och så vidare. Professional kan dock byggas ut till att kunna erbjuda både flera samtidiga användare samt flera samtidiga beräkningar. Advanced innehåller direkt lösningar för fler användare.

Under rubriken ”Solution Add-on” döljer sig ett antal tilläggsmoduler, vilka ligger utanför de Standardpaket vi erbjuder. Ett vanligt programpaket, oavsett om det är eDesign eller Professional/BLM, innehåller Fill, Pack, Cool, Warp och Fiber. Några av tilläggsmodulerna är;

Stress; En programvara för linjära FEM-beräkningar.

FEA Interface för export av ”anisotropa materialdata” [fiberorienteringen] till programvaror för hållfasthetsberäkningar, som Ansys, Abaqus och LS Dyna.

Det finns dessutom en lång rad andra tilläggsmoduler för andra tillämpningar och processer. Gas Assisted Injection molding, Water Assisted Injection Molding samt ”Expert” för Försöksplanering [Design of Experiments (DOE)] är några av de ”Solution Add-on” vi erbjuder. Vissa tilläggsmoduler fungerar ”bara” med Professional/BLM. Vissa stöttas också av eDesign.

Gas Assist; Flow front from;
-”End of Filling”, before the Gas pressure is switched on
-When the cavity is filled, due to Gas pressure
-Final Fill pattern with Gas bubble

PPU;

Förutom att köpa (eller att hyra) Moldex3D, då man har tillgång till ett fritt, obegränsat, användande [man kan beräkna/simulera 24/7 om så önskar], så kan man använda en PPU-licens [Pay Per Use].

Med en PPU-licens hyr man Interfacet [Studio]. Studio är fritt att använda 24/7 om så önskas. Därefter betalar man (extra) per timma man använder Moldex3D till att beräkna/simulera, det vill säga då man använder Fill-Pack-Cool-Warp…